Core


Cabinets

Společně s Core jde o základní pracovní licenci umožňující návrh skříňového nábytku.

Modul obsahující jednotlivé typy skříňového nábytku:

 • spodní (základní, rohové),
 • nástěnné (základní, rohové),
 • vysoké (základní, rohové),
 • toaletní.

Tyto skříňky lze následně:

 • editovat na úrovni pohledových prvků (dvířka, zásuvky, výklopy) i vnitřního členění skříňky,
 • upravovat konstrukci,
 • doplňovat o nové typy skříněk do knihovny dle požadavku uživatele.

V rámci této licence jsou dostupné následující funkce a moduly:

 • strom objektů - v této konfiguraci nemá omezené funkce ani editaci,
 • editace UCS - v této konfiguraci nemá omezené funkce ani editaci,
 • CAM - nelze přidat operace,
 • 2D CAD - toto prostředí není vůbec dostupné,
 • editace tvaru skříňky - nelze editovat tvar skříňky,
 • editace tvaru dílce - omezené nástroje (není dostupná funkce oříznutí),
 • přidání nového dílu a objektu - v této konfiguraci nemá omezené funkce ani editaci,
 • přidání dílu z knihovny - toto prostředí není vůbec dostupné,
 • pracovní deska - lze editovat tvar pracovní desky, přidat výřezy (bez následné editace) a editovat materiál pracovní desky + zádové desky. Není dostupné menu konstrukce pracovní desky,
 • zádová deska - lze vkládat pouze přes nárys, absence konstrukce pracovní desky znemožňuje generování zádové desky do reportů,
 • menu reportů - v nabídce jsou přednastavené reporty, které nelze editovat,
 • centrum kalkulací - základní zobrazení jednoduchého reportu,
 • výkresové dokumentace - uložené pohledy (scény) je možné vtáhnout do výkresu, automatické generování je omezeno implicitní šablonou a lze je pouze přímo vytisknout,
 • 3D vizualizace - vyhlazený pohled s možností uložení do výkresu, bez možnosti využití interního renderovacího enginu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že jednotlivá rozhraní jsou již systémově předdefinovaná, nelze je jakkoli upravovat.