Moduly CABINET VISION

Zákazníci mají možnost zakoupit dvě základní varianty systému CABINET VISION:

Design

Konfigurace pro designéry a konstruktéry umožňující vytvoření návrhu, fotorealistické vizualizace, cenové nabídky a generování výkresové dokumentace ve formě nárysných pohledů na nábytkové sestavy.

Core

Modulární systém umožňující licenční nastavení systému CABINET VISION podle potřeb uživatele. Licence postavená na Core dovoluje rozšiřovat vlastnosti programu od holého návrhu až po generování a propojení výstupů s technologickým vybavením (nářezová centra, CNC stroje).

 

Rozšiřující modul pro generování dat do výroby - xMachining

Výrobní modul umožňující propojení systému CABINET VISION s technologickým vybavením zákazníka. Bez tohoto modulu není možné generovat data pro CNC obráběcí stroje.

Core Cabinets xShaping xBidding xReporting xOptimizer xMachining xRendering x2DCAD xCountertops xCRM
Design

Design

Konfigurace pro designéry a konstruktéry umožňující vytvoření návrhu, fotorealistické vizualizace, cenové nabídky a generování výkresové dokumentace ve formě nárysných pohledů na nábytkové sestavy

Core Cabinets

Core

Základní stavební modul (jádro) systému CABINET VISION. Bez dalších rozšiřujících prvků není možné takto licencovaný produkt využít k návrhu nábytku.

Všechny dále popsané moduly lze použít pouze s tímto základním modulem!

Core Cabinets

Cabinets

Společně s Core jde o základní pracovní licenci umožňující návrh skříňového nábytku.

xMachining

xMachining (+Label, +Machines, +Simulation)

Základní část výrobního rozhraní, bez něhož není možné generovat soubory pro CNC obráběcí centra a nestingy. Umožňuje automatický výběr nástrojů na jednotlivé operace, tvorbu drah nástrojů, současné generování dat pro celý technologický park či generování reportů.

Nadstavba +Label umožňuje např. tisk štítků na nestingu či nářezovém centru. S +Simulation lze zhlédnout grafickou simulaci jednotlivých operací pro vizuální kontrolu jejich správnosti.

xShaping

xShaping

Modul pro tvarovou editaci a parametrizaci skříňky, přidání CAM operací na dílec, spojení či rozdělení skříněk na úrovni projektu apod.

xCountertops

xCountertops

Zviditelní konstrukční modul pro úpravu pracovní a zádové desky, umožňuje definovat spoje pracovní desky, editovat výřezy pracovní desky apod.

x2D CAD

x2D CAD

Umožňuje přidávání 2D geometrických objektů, popisů, symbolů, proměnných a kót, automatické generování výkresů s možností následné editace atd.

xRendering

xRendering (+Tour)

Umožňuje vytvářet fotorealistické rendery v reálných barvách s uživatelsky nastavenými světly, kamerou a interiérovými doplňky.

S nadstavbou +Tour lze vytvářet videa průchodem mezi umístěnými kamerami.

xBidding

xBidding (+Catalog Editor)

Plná kontrola nad nabídkami pro zákazníky s výpočtem reálných materiálových a mzdových nákladů.

Díky nadstavbě +Catalog Editor můžete tvořit vlastní kategorie ve stromu objektů, kopírovat a přesouvat položky v něm obsažené apod.

xReporting

xReporting

Nástroj pro generování objednávek materiálů směrem k dodavatelům.

xOptimizer

xOptimizer (+Label, +Saw)

Vytváří nářezové plány pro klasické formátovací pily, přičemž lze vybrat z přednastavených reportů šablonu pro tisk nářezových plánů, štítků a kusovníků.

Nadstavba +Label umožňuje tisk štítků na nestingu či nářezovém centru, načtení nářezových plánů pro tisk štítků právě uřezaných dílců apod. +Saw exportuje data do externích souborů pro následné načtení na nářezových centrech.

xCRM

xCRM

S xCRM můžete spravovat kontakty a úlohy dle typu subjektu, administrovat projekty, definovat verze jednotlivých zakázek či doplňovat dodatečné informace k revizím.