xMachining
xMachining
xMachining

xMachining

  • Základní část výrobního rozhraní, bez něhož nelze generovat soubory pro CNC obráběcí centra a nestingy. Modul je třeba rozšířit o nadstavby pro jednotlivé typy strojů (nářezová centra, nestingy, CNC stroje),
  • umožňuje automatický výběr nástrojů na jednotlivé operace,
  • tvorba drah nástroje,
  • umožňuje současné generování dat pro celý technologický park (NC a CNC stroje),
  • umožňuje generování reportů.

 

Volitelné nadstavby

+Label

  • Tisk štítků na nestingu nebo nářezovém centru,
  • načtení nářezových plánů na tablety u formátovacích pil pro tisk štítků výběrem právě uřezaného dílce dotykem na obrazovce tabletu,
  • přidává čárové kódy ke každému dílu pro načtení operací na sekundárním stroji, zpravidla CNC obráběcím centru.

 

+Simulation

Umožňuje zhlédnutí grafické simulace jednotlivých operací pro vizuální kontrolu jejich správnosti.

 

+Machines

Jde o širokou skupinu níže uvedených technologických řešení. Z této množiny si vybíráte konkrétní varianty modulů podle strojového parku a požadované funkčnosti.

+3rd party CAM

Nadstavba pro napojení výstupů ze systému CABINET VISION na externí optimalizační softwary. Exportuje soubory formátu DXF a jiných do CAM aplikací třetích stran.

 

+Saw

Možnost vyexportování dat do externích souborů pro následné načtení na nářezových centrech.

 

+Point to point

Přímé generování dat pro CNC stroje nebo možnost generování DXF výstupu pro CAM aplikace třetích stran.

 

+Router

Přímé generování dat pro nestingové stroje nebo možnost generování DXF výstupu pro CAM aplikace třetích stran.

 

+Part List Export (CUT, Custom CUT or PNL)

Možnost generování výstupů (kusovníků) pro pily a nářezová centra do formátů čitelných příslušnou technologií.

 

+Drill & Dovel

Nadstavba umožňující exportovat informace do vrtacích a kolíkovacích strojů.