x2D CAD
x2D CAD
x2D CAD

x2D CAD

- umožňuje přidávání 2D geometrických objektů, popisů, symbolů, proměnných a kót:

  • na stěny v místnosti,
  • na jednotlivé skříňky,
  • na dílce,
  • do vytvořených výkresů,

- zviditelní menu řezů v půdorysném pohledu na úrovní projektu,

- umožňuje tvorbu, editaci a použití šablon výkresů,

- umožňuje automatické generování výkresů s možností následné editace (doplňování 2D objektů, proměnných, kót, scén).