xOptimizer
xOptimizer

xOptimizer

  • Vytváří nářezové plány pro klasické formátovací pily. Bez dalších modulů popsaných níže je možné vybrat z přednastavených reportů šablonu pro tisk nářezových plánů, štítků a kusovníků,
  • společně s modulem xReporting umožňuje vytvářet šablony pro generování tištěných výstupů pro formátovací pily (např. s nákresem nářezového plánu, soupis dílců s definicí olepení apod.) a exportovat data z reportů do softwaru třetích stran (Excel, Word, PDF, txt a další),
  • společně s rozšiřující nadstavbou +Saw je možné přímo vygenerovat data pro nářezová centra,
  • společně s rozšiřující nadstavbou +Label je možné upravovat vzhled a obsah štítků.

 

Volitelné nadstavby

+Label

  • Tisk štítků na nestingu nebo nářezovém centru,
  • načtení nářezových plánů na tablety u formátovacích pil pro tisk štítků výběrem právě uřezaného dílce dotekem na obrazovce tabletu,
  • přidává čárové kódy ke každému dílu po načtení operací na sekundárním stroji, zpravidla CNC obráběcím centru.

+Saw

Umožňuje vyexportovat data do externích souborů pro následné načtení na nářezových centrech.